Deelnemerschapsvoorwaarden

Deelnemerschapsvoorwaarden Stichting De Ruilwinkel in Alphen aan den Rijn

1. Deelnemerschap
1.1 U schrijft zich in als deelnemer van Stichting De Ruilwinkel.
1.2 Deelnemers tot en met 15 jaar dienen zich in te schrijven in het bijzijn van een volwassene.
1.3 U kunt zich alleen inschrijven als u een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
1.4 Bij inschrijving moet u een geldig woonadres en telefoonnummer opgeven.

2. Inbreng goederen
2.1 Als deelnemer van De Ruilwinkel mag u goederen inbrengen, maar niet onbeperkt. Zo mag u maximaal 3 kledingstukken per week inbrengen en in totaal maximaal 7 goederen per dag.
2.2 Let u er ook op dat de ingebrachte goederen in een goede staat (schoon / niet kapot) verkeren?
2.3 De Ruilwinkel houdt zich het recht voor om goederen te weigeren, onder meer als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
2.4 Inname van bepaalde goederen kan periodiek worden beperkt of gestopt door De Ruilwinkel.
2.5 Goederen die u wilt inbrengen, maar die niet ingenomen worden dient u zelf weer mee naar huis te nemen. De Ruilwinkel kan deze niet voor u afvoeren.
2.6 Gestolen goederen mogen niet ingebracht worden.
2.7 Het is niet toegestaan goederen of diensten voor geld aan te bieden.

3. Waardering goederen
3.1 De waarde van de ingebrachte goederen wordt door de medewerker(s) van De Ruilwinkel bepaald.

4. Puntentelling
4.1 De Ruilwinkel houdt uw punten bij. Eén keer per maand kan er een uitdraai gemaakt worden van de ingeleverde goederen. Klopt dit niet volgens u, dan meldt u dit binnen week nadat de uitdraai is gemaakt.
4.2 Het is niet mogelijk om een negatief puntensaldo te hebben.

5. Risico en aansprakelijkheid
5.1 De door u ingebrachte goederen blijven uw eigendom totdat ze worden meegenomen, en eventuele gevolgen zoals schade zijn dan ook voor uw eigen risico.
5.2 De medewerkers van De Ruilwinkel spannen zich er wel voor in dat er zorgvuldig met uw goederen wordt omgegaan.
5.3 Ouders met kleine kinderen vragen we beleefd om op hun kinderen te letten bij het bezoek aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen en niet met je handen!

6. Ruilbeleid
6.1 U kunt ruilen nadat u (bij inschrijving) eenmalig een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunning) heeft getoond.
6.2 Het is niet toegestaan zonder expliciete toestemming goederen mee te nemen voor een commercieel doel. Gebeurt dit wel, dan kunnen deze deelnemers worden geschrapt als deelnemer van DeRuilwinkel.
6.3 Reserveren van goederen is niet mogelijk

7. Acceptatie van deze voorwaarden
7.1 Door inschrijving als deelnemer van De Ruilwinkel verklaart u dat u deze voorwaarden gezien, begrepen en geaccepteerd hebt!